Fumigasyon

Fumigasyon

Fumigasyon:

Fumigasyon 20. yüzyılın başından beri ürünlerdeki zararlı etmenlere karşı kullanılan bir kimyasal savaş metodudur.

Fumigasyonun Tanımı:

Böcekleri ( yumurta, larva, nymph, pup ve ergin dönemde ) ve diğer zararlı etmenleri ( nematod, mantar, bakteri gibi ) öldürmek amaçlı ile kapalı bir ortamda ( belirli bir ısıda ve miktarda ) gaz halinde kimyasal bir madde ( fumigant ) vermek ve belirli bir süre gazı bu ortamda tutma işlemidir.

Fumigasyonun Gayesi ve Önemi:

Fumigasyon her türlü bitkisel ve hayvansal kaynaklı ürünler, diğer materyaller, ihraracatı yapılan ürünler ile üzerinde taşınan tahta paletleri zararlı etmenlerden arındırarak bu etmenlerin ürünlerde oluşturduğu tahribatı ve kaybı önlemek suretiyle ürünün sağlıklı halde bulunması amacını gerçekleştirmektedir.

İhracat yapan firmaların ürünlerinde çok uzun yol boyunca taşınır ve bu taşınma sırasında havasızlık, ani ısı değişiklikleri ve nem nedeniyle böceklenme yaşanır. Bu sebeple ciddi ürün kaybı yaşanarak maddi zarara uğranmaması nedeni ile fumigasyon çok önemlidir.

Fumigasyon ülkeler arası hatta bölgeler arası farklı böcek populasyonları geçişini önlemek için de son derece önemlidir.

Fumigasyonun Olumlu Yönleri:

1. Ürüne direkt olarak tatbik edilebilir.

2. Üründe uç noktalara kadar nüfuz edebilme ve homojen dağılma özelliği vardır.

3. Gıda maddelerinde kalıntı ve koku oranının tolerans sınırı içindedir.

4. Zararlı etmenlerin tüm biyolojik dönemlerine etkilidir.

Fumigasyonda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

1. Fumigasyon işlemi tehlikeli ve ölümcüldür.

2. Dikkat edilmesi ve gözden kaçan en önemli ikinci husus, insan ve hayvanlar için sakıncalı olmayan kalıntı sınırı olarak ifade edilen tolerans residue (hoşgörülür kalıntı) kavramı çok iyi bilinmeli ve uygulanmalıdır.

3. En az iki eğitimini almış fumigasyon operatör tarafından uygulanmalıdır.

4. Fümigasyonda kullanılacak fümigantların özellikleri ile fümige edilecek materyalin yapısı ve nitelikleri iyi bilinmelidir.

5. Fümige edilecek ürün ve kullanılacak fümiganta en uygun olan fümigasyon tekniği seçilmelidir.

NOT: Fumigasyon işlemi ” fumigasyon operatörlüğü ” eğitimi almış ziraat mühendisi tarafından yapılmıyorsa şikayet edin. Lütfen siz de bu suça ortak olmayın. Fumigasyon operatörü dışında fumigasyon işleminin yapılması yasal olmamakla beraber yasaktır.

umigasyon’un Önemi;

·         Bulaşık ürüne direkt uygulanabilir.

·         Üründe uç noktalara kadar nüfuz eder.

·         Gıda maddelerindeki kalıntı ve koku oranı, tolerans sınırı içindedir.

·         Kısa sürede büyük miktardaki ürünlere uygulanabilir.

·         Zararlı etmenlerin tüm biyolojik dönemlerinde etkilidir.

Fumigasyon Çeşitleri;

·         Çadır Altı Fumigasyonu: Ürün yığın olarak bir yere toplanarak örtü altında yapılan fumigasyondur.

·         Konteyner Fumigasyonu: Konteyner içine direkt uygulanan fumigasyondur.

·         Gemi Ambarı Fumigasyonu: Gemi ambarındaki yığın olarak bulunan ürünün sızdırmazlığı sağlanarak uygulanan fumigasyondur.

·         Silo Fumigasyonu: Gerek buğday ve tahıl gerekse makarna silolarında direkt uygulanan fumigasyondur.

·         Değirmen Fumigasyonu: Değirmenlerin sızdırmazlığı sağlanarak direk uygulanan fumigasyondur.

·         Bina Fumigasyonu: Tüm bina çadır altına alınarak sızdırmazlığı sağlanıp içeri uygulanan fumigasyondur.

·         Ahşap Palet ve Kutu Fumigasyonu: Gerek konteyner içinde gerekse çadır altı olarak uygulanan fumigasyondur.

·         Tarihi Eser ve Müze Fumigasyonu: Her bir eser ayrı ayrı çadır altına alınarak uygulanan fumigasyondur.

Fumigasyonda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

·         Fumigantlar ölümcül olup fumigasyon işlemi çok tehlikelidir.

·         Fumigasyon işlemi operatör belgesi olan en az 2 kişi tarafından uygulanmalıdır.

·         Fumigasyon işlemi yapılacak yerin sızdırmazlığı çok iyi bir şekilde sağlanıp hava akışı olmamalıdır.

·         Fumigasyon işlemi bitmeden uygulama alanı kullanıma açılmamalı.

·         Fumigasyon işleminin sonlandırılması fumigasyon operatörleri tarafından yapılmalıdır.

Sağlık Bakanlığı Doga Hudut TSE